Nasz wkład własny

„Nie w gwiazdach leży nasze przeznaczenie,
ale w nas samych.“

(William Shakespeare)

Świadome i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów było zawsze ważnym zagadnieniem w grupie EuroComfort. Już na początku lat 90-tych wytyczono kierunek, w którym podążamy, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w branży, wprowadzając certyfikowany system zarządzania jakością i środowiskiem.

Na kolejnych stronach dowiedzą się Państwo, jak kształtuje się dziś nasz wkład w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska oraz jak przejmujemy zaangażowanie i odpowiedzialność za ludzi i zwierzęta, materiały i zasoby.

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższej broszurze >>

 

Informacje dodatkowe

Etykieta „Grüner Knopf” to pieczęć państwowa dla zrównoważonych tekstyliów. Stawia przed nami obowiązujące wymagania w odniesieniu do ochrony człowieka i środowiska..

„Der Gruner Knopf” /tłum. pol. „Zielony Guzik”/ wyjaśniony
Obejrzyj film >>>
Ludzie i środowisko
Zgłoś naruszenie >>>

Global Textile Standards (GOTS)

Standard GOTS to obowiązujący na całym świecie standard odnoszący się do produkcji tekstyliów z biologicznie wytworzonych włókien naturalnych, stanowiący tym samym ważną pieczęć tekstylną. Standard definiuje również wymagania środowiskowe względem całego łańcucha produkcji tekstylnej oraz przestrzeganie kryteriów socjalnych.

Organic Content Standard 100 (OCS)

Standardy „Organic Content Standard 100 (OCS 100)“ i „Organic Content Standard blended (OCS blended)“ umożliwiają przedsiębiorstwu rejestrowanie dokładnego udziału materiałów biologicznych w artykułach i prowadzenie związanych z tym dalszych działań w łańcuchu produkcyjnym.

Odpowiedzialność i zasady

W produkcję sprzedawanych przez nas artykułów zaangażowani są ludzie na całym świecie. Naszym obowiązkiem jest przestrzeganie podstawowych praw ludzi i ich odpowiednia ochrona.

W tym celu opieramy się na Społecznym Kodeksie Postępowania BSCI, który z kolei opiera się na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Wytycznych w sprawie Praw Dziecka i Przedsiębiorczości, Wytycznych ONZ w sprawie Biznesu i Praw Człowieka, Wytycznych OECD, jak również na UN Global Compact oraz konwencjach i zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Za pomocą Kodeksu Społecznego Postępowania BSCI zobowiązujemy tym samym naszych partnerów biznesowych do egzekwowania zasad w poszczególnych krajach ryzyka.

Potencjalne ryzyka (społeczne i środowiskowe) wzdłuż łańcucha dostaw są na bieżąco analizowane. W przypadku naruszeń reagujemy natychmiast i ustanowiliśmy mechanizm skarg w postaci internetowego systemu raportowania.

System składania zażaleń – Zgłoś naruszenie praw własności

Staramy się być dla Państwa rzetelnym i godnym zaufania partnerem.

W przypadku naruszeń w obszarze praw człowieka i środowiska mogą nam je Państwo zgłosić tutaj.

Ponieważ jest dla nas bardzo ważne, aby przeciwdziałać ewentualnym wykroczeniom w sposób ukierunkowany i możliwie jak najwcześniej. Nasz internetowy mechanizm składania zażaleń i skarg jest dostępny dla Państwa tutaj.

Mogą być Państwo pewni, że Państwa zastrzeżenia będą traktowane w sposób ściśle poufny i oczywiście mogą Państwo skierować do nas swoje zastrzeżenia również anonimowo.

Euro Comfort Group nie otrzymała żadnych skarg w 2021 i 2022 roku.

Zgłoś naruszenie praw własności >>