NADRUK

Informacje zgodnie z § 5 TMG

Euro Comfort Holding GmbH
Vennweg 22
46395 Bocholt

Rejestr kupców: HRB 14839
Sąd rejestrowy: Coesfeld Local Court

Reprezentowany przez:
Thomas Bußkamp
Andreas Buß
Rainer Brockmöller
Martin Kübelbäck

Kontakt

Phone: +49 (0) 2871/9979-0
Fax: +49 (0)2871/9979-10
E-mail: info@eurocomfort.de

IDVAT

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE293291516

Rozstrzyganie sporów w UE

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail znajduje się w górnej części nadruku.

Usługa rozstrzygania sporów konsumenckich/Uniwersalny system rozstrzygania sporów

.

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Odpowiedzialność za treści

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnym prawem zgodnie z § 7 (1) TMG. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Obowiązki do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator strony. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były możliwe do zidentyfikowania w momencie umieszczania linków.

Jednakże stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadnione bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Treści i dzieła na tych stronach, stworzone przez administratorów strony, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

W zakresie, w jakim treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.